Dünya İnsani Zirvesi Toplanıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk defa düzenlenecek ve insani yardım alanında yaşanılan sorunları ele alarak çözüm yolları bulmayı amaçlayan Dünya İnsani Zirvesi, 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da çok sayıda liderin katılımıyla gerçekleşecek.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un girişimiyle, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (UNOCHA) organizasyonunda yapılacak zirvede, insani alanda yaşanılan sorunlara çözüm yolları bulunması amaçlanıyor.
Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve sığınmacılar için 2011’den bu yana yaklaşık 10 milyar dolar harcayan Türkiye, ilk kez düzenlenecek zirveye hazırlanıyor.
Çeşitli ülkelerden yaklaşık beş bin kişinin katılmasının beklendiği zirveye, birçok devlet adamının yanı sıra uluslararası kuruluşlar, STK’lar, iş dünyası ve krizden etkilenen bazı topluluklardan temsilciler de iştirak edecek.
Zirve Hazırlık Dönemi:
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un girişimi çerçevesinde tarihte ilk defa düzenlenecek olan Dünya İnsani Zirvesi 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Zirvenin ana mekânları İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'dır.
Genel Sekreter Ban Ki-moon, ülkemizin bu yöndeki önerisi çerçevesinde 26 Eylül 2013 tarihinde Zirveye İstanbul'un evsahipliği yapacağını açıklamıştır.

BM tarafınca sürdürülen DİZ'in hazırlık süreci 19-20 Haziran 2014 tarihlerinde Fildişi Sahili'nde yapılan ilk bölgesel istişare toplantısıyla başlamıştır. Bu toplantıyı Japonya, Güney Afrika, Macaristan, Ürdün, Guatemala, Yeni Zelanda ve Tacikistan'da gerçekleştirilen diğer bölgesel istişare toplantıları takip etmiştir.
Bölgesel toplantılarda ele alınan konular ışığında hazırlanan taslak Sentez Raporu 9-11 Eylül 2015 tarihlerinde Berlin'de Tematik İstişare Toplantısında ele alınarak nihai hale getirilmiştir.
Hazırlık döneminde son olarak 14-16 Ekim 2015 tarihlerinde Cenevre'de Küresel İstişareler gerçekleştirilmiştir.
Türkiye söz konusu hazırlık süreci sırasında, katkılarını içeren Ulusal Tutum Belgesini BM tarafına iletmiştir.
BM Genel Sekreter, bu hazırlık sürecinin ışığında 9 Şubat 2016 tarihinde yayınladığı "Tek İnsanlık: Paylaşılan Sorumluluklar" başlıklı raporuyla Zirveye ilişkin vizyonunu beş temel sorumluluk alanı altında kamuoyuna açıklamıştır. Raporun ekinde yer alan İnsanlık Gündemi (Agenda for Humanity) belgesinde ise faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği çeşitli alanlar sıralanmakta ve böylelikle dünya liderlerinin somut taahhütlerde bulunabilecekleri bir çerçeve sunulmaktadır.
Zirvenin Katılımcıları:
Zirve, BM üyesi ülkelerden resmi heyetlerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel örgüt yetkilileri, parlamenterler, sivil toplum mensupları, akademisyenler, medya mensupları, özel sektör, gençlik ve krizden etkilenen kesimleri de kapsayan çok paydaşlı bir nitelik taşımaktadır.
Zirveye katılım BM'nin davetiyle gerçekleşebilmekte, katılım için bireysel başvuru imkânı bulunmamaktadır.
Zirvenin Amacı:
Zirve, ister doğal afet kaynaklı, ister silahlı çatışmaların sonucu olsun, insan acılarının İkinci Dünya Savaşından bu yana en yüksek düzeye ulaştığı bir dönemde düzenlenmektedir. 60 milyon insan çatışmalar ve şiddet nedeniyle yerlerinden edilirken, her yıl 218 milyon insan doğal afetlerden dolayı mağdur olmakta ve bu afetlerin dünya ekonomisine maliyeti 300 milyar Doları aşmaktadır.
Günümüzde insani yardıma muhtaç insanların sayısı hızla artarken, insani yardım sistemi de daha etkin müdahale yöntemleri geliştirme ve mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyetiyle karşı karşıya bulunmaktadır.
Zirve, bu şartlar çerçevesinde, ilgili tüm paydaşların katkılarıyla mevcut küresel insani sistemin karşılaştığı sınamalara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesini, ayrıca insani yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir gündem oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Zirve çalışmaları:
Açılış ve Kapanış Seremonileri: Seremonilerde Türkiye ve BM adına gerçekleştirilecek üst düzey konuşmaları, önde gelen bazı şahsiyetler, BM İyi Niyet Elçileri ve krizlerden etkilenen kesim temsilcilerinin konuşmaları takip edecektir.
Üye Ülke ve Diğer Paydaşların Taahhüt Beyanları: Küresel liderlerin İnsanlık Gündemi belgesini daha ileriyle taşımak adına taahhütlerini ilan edecekleri oturumlar iki gün boyunca sürecektir.
Yüksek Düzeyli Liderler Yuvarlak Masa Toplantıları: Zirve boyunca, dünyamızın insani krizler bağlamında karşı karşıya bulunduğu çeşitli sınamaların ele alınacağı ve liderlerin bu sorunlara yönelik daha güçlü taahhütlerini dile getirebilecekleri 7 toplantı düzenlenecektir.
Özel Oturumlar: Küresel insani gündemin diğer unsurlarını içeren 12 başlıkta daha teknik düzeyde gerçekleştirilecek toplantılar olarak öngörülmektedir.
Yan Etkinlikler: Hükümetler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, sivil toplum, özel sektör ve diğer paydaşların düzenleyeceği brifing toplantıları, seminerler, çalıştaylar ve paneller Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecektir.
Sergi ve Yenilikçi ürün Tanıtımları: İstanbul Kongre Merkezi içerinde ilgili taraflara insani faaliyetleri çerçevesindeki çalışma, ürün ve programlarını sergileme imkânı sağlanacaktır.
Yan etkinlik, sergi ve yenilikçi ürün tanıtımları için ilgili kurumsal tarafların başvuru sürecinde ilk aşama 26 Şubat itibariyle tamamlanmış olup, mevcut başvurular üzerinden BM tarafının değerlendirme süreci devam etmektedir.
Zirvenin Sonuçları
BM Genel Sekreteri'nin önümüzdeki üç yıl zarfında somut bir ilerleme sağlanması çağrısı çerçevesinde toplanan Zirve sonucunda üç belgenin ortaya çıkması beklenmektedir.

Zirvenin sonunda yayınlanacak olan Başkanlık özeti raporu ve ilgili tüm taraflarca yapılan taahhütlerin yer alacağı liste Zirvenin en önemli iki sonucu olacaktır. Ayrıca BM Genel Sekreteri tarafından önümüzdeki Eylül ayında, BM Genel Kurulu öncesinde Zirvenin sonuçlarına ilişkin olarak bir rapor yayınlanması öngörülmektedir.

Web Sitesi : whsturkey.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

iyi ve güzel...