Türkiye Posterleri:Bakır İşleme

Kimileri zanaat dese de bir sanattır aslında Bakır İşlemeciliği… Bir çekiç, bir çelik kalem, bir bakır eşya ve aylarca harcanan el emeği, dökülen göz nuru… Nokta nokta, desen desen işlenen süslemeler… Ortaya çıkan ev, mutfak ve süs eşyalarına verilen değer tabii ki paha biçilmez.
Sağlıklı Yaşam Yazı Dizisi


Gelişmiş ülkelerin övündükleri pek çok şey beraberinde, uğraştıkları yeni problemleri de getirmektedir. Teknolojide, ulaşımda, ekonomide, sağlıkta v.d ilerlemeler toplumlara hız, kalite, güvenlik getirdiği kadar stres, yalnızlık, obezite ve daha pek çok yeni hastalık/problemde getirebilmektedir.
Günümüz gelişmiş toplumlarının önlerindeki en ciddi sorunlardan biriside Obezitedir. Toplumların gelişmişlik düzeylerinin artması ile beraber bireysel bazda karşılaşılan bu sıkıntı zamanla toplumun genelini ilgilendiren çok ciddi bir sorun halini almaktadır.
Obezite temel olarak yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeni ile oluşan, çok ciddi soyso-ekonomik ve sağlık problemlerine yol açan bir hastalık haline gelmiştir. Pek çok batı ülkesinde mücadele programları oluşturulan bu hastalık karşısında ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından ciddi bir mücadele programı oluşturulmuştur.
Öncelik olarak, Obezite hastalığına dikkat çekerek, topluma konunu ciddiyetini anlatmayı hedefleyen programda ayrıntılı ve yararlı birçok çalışma yapılmaktadır.
Bu yazı dizisi ile amacımız başta Sağlık Bakanlığımızca “Obezite” konusunda yapılan bu çalışmalar olmak üzere;Stres, yalnızlık, depresyon vb. sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratabilmek ve aynı konu altında pek çok yararlı bilgiyi ilgilenenlerin dikkatine sunabilmektir. İnşallah faydalı olur.


İşte mutluluk I


Kimimize, belki de birçoğumuza göre, iş, yalnızca hayatı sürdürebilmek için üstlenilen bir mecburiyet; zevkten yoksun bırakan bir vazife; omuzlarda daimi bir yük. Gerek geçmişte gerekse günümüzde, özellikle de Türkiye gibi hiyerarşik yapılanmaların ağırlıklı olduğu toplumlarda, iş yaşamının pek çok çalışan için adeta mutsuzluk sebebi olduğunu biliyor ve anlıyoruz. Ancak, seçenekler aslında birçoğumuzun alışageldiği bu olumsuz tabloyla sınırlı değil.
Belli koşullar sağlandığında, kişinin alanı veya konumu ne olursa olsun, işini yaparken mutlu olabilmesi mümkün. Öncelikle "mutluluk" kavramı üzerine biraz düşünelim istiyoruz. "Mutluluk" derken kast ettiğimiz ne?
Evet, hepimiz mutluluğun ne anlama geldiğini biliriz; bununla birlikte, diğer soyut kavramlar için de olduğu gibi, tanımlamamız istenirse, hemen hepimiz zorlanırız ve muhtemelen, mutluluk tanımımız, zihnimizdeki karşılığından epeyce eksik kalır.
Aynı şekilde, ne zaman mutlu olduğumuza ya da olacağımıza dair fikirlerimizi kolayca sıralarız; ancak mutlu olmanın nasıl bir şey olduğu sorulsa, büyük olasılıkla, tatmin edici bulacağımız bir cevap veremeyiz.
Gerçek şu ki, mutluluğa ve mutlu olmaya dair iç dünyamızdaki zengin çağrışımları kelimelere döküp tümünü sözel ifadeyle kapsayabilmek çok güç. Üstelik bazı geçmiş yazılarımızda da vurguladığımız gibi, mutluluk, evrensel nitelikte olmakla birlikte, çağrışımları, kültürden kültüre, hatta kişiden kişiye değişiklik gösterebilmekte.

Beyin tümörü tedavisinde devrim

ABD'de Türk hekimin başkanlığındaki uluslararası araştırma ekibi, yaygın beyin tümörü meninjiyomların genetik altyapısını çözdü
ABD'de Türk hekimin başkanlığındaki uluslararası araştırma ekibi, yaygın beyin tümörü meninjiyomların (beyni çevreleyen zarda oluşan tümör cinsi) genetik altyapısını çözdü.
Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Tümörü Araştırmaları Program Direktörü Prof. Dr. Murat Günel'in önderliğindeki uluslararası araştırma ekibinin, en sık görülen beyin tümör türü olan meninjiyomlar üzerindeki araştırması Science dergisinde yayımlandı.
Araştırma sonuçlarına göre, meninjiyomların hemen hemen hepsinin genetik altyapısı, sadece beş gendeki düzensizliklerle açıklanabiliyor. Yalnızca cerrahi olarak tedavi edilebilen meninjiyomların genomik profilleri ile beyindeki yerleşimlerinin bilinmesi, bu tümörler için ilk kez kişiselleştirilmiş tıbbi tedavilerin geliştirilebilmesini olanaklı kılıyor.
Araştırma ekibinin başında bulunan beyin cerrahisi Nixdorff-German kürsü başkanı ve aynı zamanda genetik ve nörobilim profesörü olan Murat Günel AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu genlerdeki bozukluklar tümörün beynin hangi bölgesinde çıkacağını belirliyor ve kişiye özel tedavilere imkân sağlıyor'' diye konuştu.
Prof. Günel, 300 meninjiyom örneği üzerinde gen analizi yaptıklarını ve hastalığın kökenleri ile tedavisine yönelik ön bilgiler sunan dört yeni genetik şüphe belirlediklerini ifade ederek, hangi genin mutasyon taşıdığına göre tümörün beyinde değişik bir bölgeye yerleştiğini ve bunun da tümörlerin habisleşme potansiyellerini belirlediği bilgisini aktardı.
Kişiye özel ilaç tedavileri
Özellikle nüks eden ya da diğer dokulara yayılan meninjiyomlar ile cerrahi olarak yüksek risk taşıyan hastalarda, NF2 (neurofibromin 2) dışındaki genlerde görülen mutasyonlara yönelik ilaç tedavilerinin artık mümkün hale geldiğinin altını çizen Günel, bu konudaki açıklamalarına şu bilgileri ekledi:
''Kişiye özel ilaç tedavileri, genellikle iyi huylu olan bu tümörlerin ilerlemesi için bir risk faktörü olan ışın tedavisi tedavisinin yerine artık geçebilir. Bu yaklaşımların daha kötü huylu tümörlere uygulanması da olanak dahilindedir.''
Sonuçlar, Türkiye'deki hastanelerle paylaşıldı
Beyin tümörü tedavisinde çok önemli bir gelişme kaydeden Prof. Murat Günel, bu çalışmanın başından beri Türkiye ile ortak devam ettiğini ve özellikle Acıbadem Hastanesi, Marmara ve Bahçeşehir Üniversitelerinin bu buluşa katkısının büyük olduğunun altını çizdi. Birçok tümör örneğinin bu hastanelerden geldiğini belirten Günel, bu çalışmaların sonuçlarının Türkiye'deki hastaneler ile paylaşıldığı ve Türk hastaların tedavisinde de kullanılacağı müjdesini verdi.

Türkiye Posterleri: İstravit


Boğaz’ın kıyısında ya da Galata Köprüsü’nde her gün binlerce insanın umudu… Akşam sofralarının en mütavazı yemeği… Izgarası muhteşem olur ama tavada da güveçte de harikadır… Aman parmaklara dikkat!

                    


Türkiye Posterleri