Antik Kentler: Cadyanda (Kadyanda)

Fethiye’ye 24 km. uzaklıkta olun Kadyanda Antik Kenti’ne, büyük bir bölümü asfalt, 8 km.lik kısmı oturtulmuş olan bir yolla ulaşmak mümkündür. Üzümlü Beldesi’nin 400 m yukarısında ve denizden 915 m yükseklikteki kalıntılar görünebilmektedir.
Likçe kitabelerde ismi Kadawanti olarak okunan Kadyanda’nın adındaki –nd takısı nedeniyle tarihi M.Ö.3. binlere kadar indiği söylenebilir. Ancak antik kentten günümüze ulaşan yüzeydeki en eski kalıntılar M.Ö. 5. yüzyıldan daha eskiye gitmez. Kadyanda ören yerinde kenti çevreleyen sur duvarlarının bir bölümü, kaya mezarları ve bazı kitabeler en erken döneme tarihlenen kalıntılardır.         
Surların yanından Kadyanda'nın Roma döneminde de onarılarak kullanılmış olan Helenistik tiyatrosuna ulaşılabilir. Akropolün güney yamacına yaslanmış tiyatro, yıkılmasına rağmen eski görkemini yansıtır şekildedir.
Bunlardan ayrı olarak, hamam, koşu pisti, agora, hangi tanrıya ait olduğu bilinmeyen tapınak kalıntısı ve yoğun sivil yapı izleri Kadyanda Ören Yerinin antik dönemde yerleşim, tam bir kent hüviyetini ortaya koymaktadır.
Kent dik yamaçlarla arazinin topografyasına göre birçok kez inşa edilmiş sur duvarları ile çevrelenmiştir. Bu duvarların özellikle güneydeki kısım ayakta kalmıştır. Tiyatro alanına istinat oluşturan poligonal sur duvarı Helenistik Döneme ait olup kaliteli bir işçilik göstermektedir. 
Kaçak kazı izlerinin yoğun olarak izlendiği Nekropol Alanı kentin güney bölümünde, sur duvarlarının dışında kalmaktadır. Antik kentte sayılarının çokluğu ile dikkat çeken yapı kalıntılarının bir başkası ise sarnıçlardır. Stadyumun doğu kısmında geniş bir alanın altında inşa edilmiş birbirine geçmeli dört büyük sarnıç, kentin antik dönemde su sorununun ne kadar etkili olduğu, beklide bu sorun nedeniyle terk edilmiş olabileceğini akla getirmektedir.
Kadyanda’da izlenen yapı kalıntılarının büyük çoğunluğu Roma Dönemine aittir. Kent M.S. 7.yüzyıla kadar yerleşime sahne olmasına karşı geç döneme ait kalıntılar fazla yoğun olarak hissedilmez.
Antik kentte 1992 yılında Fethiye Müze Müdürlüğü’nce bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Bu çalışma sırasında ören yerini rahatlıkla ve kolaylıkla gezebilmek için takriben 2,5 km. uzunluğunda bir gezi yolu yapılmıştır.
Kadyanda Antik Kenti’ne giden orman yolunun yaklaşık 4. km sinde ormanın içine doğru kuzey yönde Hektor Mezar Anıtı bulunmaktadır. Bu anıtın diğer yüzünde, mezar sahibini kline üzerinde uzanırken ve yakınlarının da yanında tasvir edildiği bir başka kabartma bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

iyi ve güzel...