Şiir Satar!


Hayatın akışı içinde oluşan zamanla klişe haline gelen söyleyişler vardır. Çoğunluğu genel yargılara dayanan bu söylemler zamanla inanç haline gelip aşılması zor engellere dönüşebilmekte ve yahut tam tersi öncelik/kolaylıklar sağlayabilmektedir.
Günümüzün geçerli ekonomik sistemi içerisinde tanıtım faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Her alanda ekonomik değeri/gideri olan tüm şeylerin az ya da çok tanıtım faaliyetine ihtiyacı bulunmaktadır.
Tanıtım faaliyetlerinin temeli insan tercihlerini etkileyerek istenilen yönde harekete geçirmektir. Bunun için öncelik dikkat çekmedir ki konunun en önemli aşamalarından biri budur. Reklam olarak genelleyebileceğimiz bu aşama kısa ve öz mesajlarla bunu başarmaya çalışır.
Bu alanda kanıksanmış ve bir inanç halini almış olan bir söylem ile edebiyat dünyasında ters etki yaratan bir söylemi ele alırsak konuyu özetlemiş olacağız.
Seks sattırır” ve “Şiir satmaz” söylemleri hemen hemen aynı sözlük yapısına sahip aynı güçte fakat ters etkide iki inanılan söyleyiştir. “Seks Sattırır” ile kadının, cinselliğin olduğu tanıtımların daha başarılı olduğu ve tüketicilerin dikkatini çekip, istenilen neticeleri daha kolay elde ettiği inancının söylemidir. “Şiir satmaz” edebiyat dünyasında şiir kitaplarının okuyucu tarafından satın almaya değer bulunmadığını ve satış rakamlarının daima düşük seviyelerde olduğu inancının dile gelmiş halidir.
Aslında iki yaklaşımda kolaycılığın en uç noktalarını gösteren güzel örneklerdir. Bilinmesi gereken asıl konu ürünlerin faydası, kalitesi ve fiyatı arasındaki ilişkidir. Söylemler tanıtımdaki kolaylıklar/zorluklar konusunda oluşmuş ön yargılardır. Bunları aşmada sadece yapay gündem oluşturarak kişileri kolaycılığa ve basmakalıp uygulamalara iter. Gelişimi, yeniliği kısıtlar.
Şiir satmaz, seks satar” özetine çevirebileceğimiz sonuç bölümünde bu iki İnancı harmanlayıp sunarsak, sonuç ne olacak sorusuna geçebiliriz. Şiir satmaz inancına göre hareket edersek şiirle kadını, şiirle cinselliği buluşturursak seks satar inancını çürütmüş oluruz; Seks satar inancına göre gidersek cinsellikle, kadınla sunulan şiir satar sonucuna ulaşırız ki şiir satmaz diyenlerin sonuna ulaşırız.
Aslına bakarsak şiir kelimelerin inci taneleridir. Şiir hayatın özüdür, ruhumuzdan damıtılmış. Bizi derinden etkileme, bize hükmedebilme, kalbimize doğrudan gidebilen ve beynimizi harekete geçirebilen güce sahiptir. Reklamda bu etkileri yapay yollarla yapan bir araçtır. İkisini doğru mecralarda doğru yöntemlerle bir araya getirebildiğimizde istenilen sonuçlara ulaşmak kaçınılmazdır.
Öncelik karar almamızı/harekete geçmemizi etkileyen ön yargılardan uzaklaşarak, hedefe yönelen çalışmaları yapabilmektir. Ne kolaycılık ürüne değer katar ne de zorluklar değer azaltır. Farkına varabilmek ve gereken eforu sarf edebilmek asıl önemli konudur.
Şiir tabii ki satar, eğer ki ruhlarımıza ve dimağlarımıza etki edebilirse; Seks tabii ki sattırmaz, eğer ürünümüz bir fayda bir doyum sağlamıyorsa. Sadece bir kolaylık sağlarken diğeri zor bir yola sokmaktadır bizleri. Tercihi sonuçta tüketen, sahip olan karar verecektir. Derdimiz onlara en kestirme, en ekonomik yollarla ulaşmaktır.
iyiturks

      

                

       


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

iyi ve güzel...