Dünya Mirası Türkiye:2 Karabük Safranbolu Şehri

   
Geleneğin Özgün Örneği
Camileri, çarşısı, mahalleleri, sokakları, özgün evleri ile geçmişin hikayelerini günümüze taşıyan özgün bir Anadolu Kenti olan Safranbolu 1994 yılında kentsel mimari özelliği ile UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini almıştır.
Şehir eski çağlarda Homeros'un İlyada destanında geçen Paflagonya bölgesinde yer almaktadır ve bilinen tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar gider. Bölgede sırası ile Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar (Pondlar), Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar egemenlik kurmuşlardır.
Safranbolu bugünkü yapısını 17. ve 18. yüzyıllarda kazanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında bile benzerlerinin aksine korunabilen birkaç önemli yerleşim yerinden biri olan Safranbolu, Türk Kentinin yapısına uygun olarak, zamanla ve ihtiyaca bağlı olarak gelişen, birbirine eklenerek büyüyen ve doğaya uyum sağlayıp onu koruyan yapısı ile dikkat çekmektedir
Safranbolu ekonomik gücünü kent yaşamına yansıtmış ve "Safranbolu Evleri" ile kent kültürü özgün bir biçimde açığa çıkmıştır. Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya devam eden en önemli yapı taşları olan Safranbolu Evlerinden, ilçe merkezinde 2000 adet geleneksel Türk evi bulunmaktadır. Bu eserlerin 800 kadarı yasal koruma altındadır. Evler, Türklerin yaşam biçimlerini, gelenek ve göreneklerinden ödün vermeden mekansal zenginlikleri öne çıkarılarak oluşturulmuştur. Evler, doğaya ve komşuya saygı geleneği ile şekillenmiş mütevazi yapılardır.
Safranbolu evlerindeki çıkmalar, evin dış görünümünü tekdüzelikten kurtarır. Evlerin pencereleri çok özel biçimde tasarlanmış olup dar ve uzundur. Ahşap kanatlı pencerelerde ayrıca "muşabak" denilen kafesler bulunur.
Evlerin ahşap tavanları, ahşap bezeme duvar yüzeyleri, demir kapı tokmakları, anahtarları ve motifleri, malakari cephe süslemeleri, taş işçiliği gibi detayları küçük şeylerin nasıl bütünü tamamladığına örnek teşkil eder niteliktedir.
Safranbolu; tarihin havasını soluyarak bir kenti keşfetmek, enfes mimarisi ile büyülenmek ve Anadolu'nun dostluğu ile el sıkışmak isteyenler için görülmesi gereken bir kenttir.
Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi: 17.12.1994
Liste Sıra No: 614

1 yorum:

iyi ve güzel...